OPEN SEASON APRIL 17th 2010 TILL  SEPTEMBER 25th 2010

          MONDAY TILL SATURDAY AFTERNOON
                      13:00 TILL 18:00
              MONDAY TILL THURSDAY NIGHT
              
      19:30 TILL MIDNIGHT
                     FRIDAY /SATURDAY
                      19:30 TILL 01:00

            CLOSED SEASON SEPTEMBER 26th 2010 TILL APRIL 16th 2011

                          FRIDAY NIGHT
                        19:30 TILL 23:30
                SATURDAY AFTERNOON
                   13:30 TILL 18:00